Login deelnemers

i-score scholenlijst

Aanmelden school
logo

Hoe i-scoort uw school?

Welke ict-middelen zetten onze docenten in?
Hoe is hun ict-vaardigheid?
Waar kunnen onze leerlingen over beschikken?
Op welke wijze wordt ict toegepast in de lessen?
Hoe is ict ingebed in ons schoolbeleid?

Door het invullen van de vragenlijst van i-Score krijgt u snel en gemakkelijk inzicht in de resultaten
van uw inspanningen en de rol die ict binnen uw school speelt. Op basis van dit inzicht kunt u
weloverwogen verder met het ontwikkelen van ict-beleid. De i-Score is een initiatief van de
Vereniging i&i in samenwerking met www.kwaliteitscholen.nl en heeft de goedkeuring van de
Inspectie van het Onderwijs.

Quickbanner1 I-scoreWat zegt de i-Score?
Via verschillende online vragenlijsten geven management, docenten en leerlingen, op basis van een puntensysteem, aan in welke mate ict in uw school en in de lessen gebruikt wordt. I-Score gaat veel verder dan het inventariseren van beschikbare hard- en software. Onder meer wordt gekeken of scholen insteken op een zo breed mogelijke inzet van ict-middelen. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop en gemeten wordt hoe ict daar een bijdrage aan levert.

Meten, delen en stimuleren
i-Score maakt de inzet van ict zichtbaar en kan zo een hulpmiddel zijn om ict een (nog grotere) bijdrage te laten leveren aan de onderwijskwaliteit. Deelname aan i-Score is voor elke school geschikt: zowel voor scholen die zich in het beginstadium bevinden om ict in het leerproces een plaats te geven als voor scholen die al in een vergevorderd stadium zijn. Investeren in ict is een kostbare aangelegenheid. Scholen kunnen hun ict-beleid gerichter en efficiƫnter ontwikkelen als transparant is in welke mate en hoe ze gebruik maken van ict. Het vergemakkelijkt de samenwerking, zodat scholen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.

Werkwijze
Ict-coordinatoren, docenten en leerlingen van een school vullen, via inlogcodes, een op hun doelgroep toegespitste vragenlijst in. De uitkomst, de i-Score, is vergelijkbaar met het systeem van toekenning van Michelinsterren. Er wordt gebruik gemaakt van het waarderingskader, zoals dat ontwikkeld is door de Inspectie van het Onderwijs. Hoofdonderdelen daarvan zijn: kwaliteitszorg, ict-aanbod, ondersteuning van het leren, bevordering actief leren, leerlingbegeleiding en infrastructuur.

Samenwerking
i&i werkt voor i-Score samen met het bureau C&T/Kwaliteitscholen, makers van http://www.kwaliteitscholen.nl . De methodiek die zij hebben ontwikkeld, bleek prima te passen bij de wensen die in het i&i bestuur leefden. Door samenwerking met het bureau C&T aan te gaan is de beoogde kwaliteit gewaarborgd.

 

 

I&I Kwaliteitscholen